Thursday, October 19, 2017

MR 1718 APD MP4 UF3 NF10 parlar en public


Títol: Parlar en públic
Edat: 16 anys
Objectius:
- Fer servir el vocabulari propi del nf10 sobre Oci i Temps Lliure en persones en situació de dependència,
- Valorar la importància de l’oci de qualitat pel nostre benestar personal i per tant, per altres col.lectius,
- Compartir i dinamitzar activitats d’oci personal amb la resta de companys com a pràctica per a dinàmiques posteriors amb altres grup classe i col.lectius en situació de dependència,
- Millorar la competència d’habilitats socials comunicatives;
- Perdre la por de parlar en públic, augmentant l’autoconfiança i millorant l’expressivitat;
- Cohesionar el grup classe;
Desenvolupament:

- Comentar l’horari personal sobre TEMPS DE TREBALL/ESTUDI i TEMPS DE NO TREBALL, així com el de temps lliure i oci; observar les diferències entre els dies laborals i festius, entre vacances i no vacances així com en moments diferents de la nostra vida.
- Compartir experiències i activitats d’oci passades i recents, (es pot recorrer a la fitxa sobre avaluació 0 del MP)
- Reflexionar sobre la importància de l’oci en nosaltres mateix@s i en altres col.lectius............................... 10 minuts

- Dinamitzar una activitat personal d’oci i temps lliure amb la resta de la classe .......................................... 10-15 minuts


Observador
____________
Presentador
________________________________________________________
total
Comunicació Verbal
Riquesa de Vocabulari 1 2 3 4 5 Vocabulari tècnic 1 2 3 4 5

connectors 1 2 3 4 5 feedback verbal 1 2 3 4 5

Comunicació No-verbal
Parallenguatge
Volum 1 2 3 4 5
to 1 2 3 4 5

fluïdesa (molts silencis, ús excessiu de paraules de farciment, repeticions, quequeig, pronunciacions errònies, omissions, paraules sense sentit) 1 2 3 4 5

claredat 1 2 3 4 5 velocitat/ritme 1 2 3 4 5 pauses 1 2 3 4 5

Cinèsica
El cap (amunt, inclinat, avall) 1 2 3 4 5
Expressió facial 1 2 3 4 5 (alegria sorpresa tristesa por ira rebuig)
Somriure 1 2 3 4 5 mirada 1 2 3 4 5

mans 1 2 3 4 5 palmells 1 2 3 4 5 braços 1 2 3 4 5 cames 1 2 3 4 5
postura 1 2 3 4 5
acostament/retirada 1 2 3 4 5
expansió/contracció 1 2 3 4 5

Feedback no verbal
Capacitat de reacció o adaptació a l’audiència 1 2 3 4 5

TOTAL


Conclusions: Com et sents parlant en públic? És important la predisposició de l’audiència pel presentador?

T’ha ajudat aquesta dinàmica i fitxa per millorar les teves habilitats comunicatives? I per entendre els components de la comunicació no-verbal?
Nom del Presentador

COMUNICACIÓ VERBAL
COMUNICACIÓ NO VERBAL
TOTAL
Presentació personal
Riquesa de vocabulari
conectors


1p
Parallenguatge
Cinésica
Feedback
1p
Volum 1p
To 1p
Fluidesa 1p
Fclaredat 1p
Cap 1p
Exprre. Facial 1p
Mirada 1p
Postura 1p------
EXEMPLE PERSONALIndico amb colors el teu TEMPS DE TREBALL/escola (blau), i TEMPS DE NO TREBALL, Activitats obligatòries, tasques domèstiques, desplaçaments, compres bàsiques, hàbits d’higiene, obligacions socials, necessitats físiques... (vermell), temps lliure (taronja) i OCI (groc).


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
8am a 15:15 h


preparar classes
corregir proves
Preparar classes
corregir proves


COMPRES
TASQUES DOMESTIQUES
DINAR AMB FAMILIA
DINAR AMB FAMILIA
14:15 a 21:35 h
15:15 a 21:35 h


JORNADA LABORAL
JORNADA
LABORAL
JORNADA
LABORAL
JORNADA
LABORAL
15:15 a 18:15


JORNADA
LABORAL
NADAR


SQUASH


PASSEJAR


CINE


TEATRE
Preparar classes
corregir proves


NADAR


SQUASH


PASSEJAR


CINE


TEATRE
21:35 a 22:30 h
caminar a casa
higiene personal


caminar a casa
higiene personal


caminar a casa
higiene personal


caminar a casa
higiene personal
LLEGIR – PEL.LIS
LLEGIR – PEL.LIS
LLEGIR – PEL.LIS
LLEGIR – PEL.LIS


22:30 a 8h


DORMIR
DORMIR
DORMIR
DORMIR
DORMIR
DORMIR
DORMIRWednesday, October 18, 2017

VALDE RAMA, Juanito -

                                          SERVEI TELEASSISTÈNCIA BÀSIC
TELEASSINSTANT S.L.

TERRASSA/08225
C/montcada 23 baixos

93 678 654
HORARIS:

dilluns-dissabte:
9:00 a.m.-20:00 p.m.
diumenges i fesitus:
10:30 a.m. -15:30p.m.
Nom: Juanito
Adreça: C/ Pí i Maragall 32
Telf: 93 432 456
Cognoms: Valde Rama
Pis: 3er Porta: 1ra
Mòbil: 654 234 789
Nº de expedient: 866
Localitat : Terrassa/08226
e-mail:
Juanitovalderama@gmail.com      
                                     MODALITAT DEL SERVEI I EQUIPAMENT
Teleassistència domiciliària O                                                        Teleassistència mòbil O
Terminal: Teleassinstant
Model: B Propietat: Juanito
Cap observació
Ucr: Penjoi
Model: B Propietat: Juanito
cap observació
Altres: No
    QUOTES DE SERVEI

Alta
Con fecha del 15 D’octubre del 2017
Quota mensual
30 euros
Altres
No


     PRESTACIONS CONTRACTADES

Agendes de seguiment desde el CA
  si

Visites a domicili
  si

Info.de campanyes preventives
  no

Manteniment Tècnic
  si

Unitat mòbil d’assistència
  si

Custòdia de claus
  no

Complements tecnològics
  no